Ürünlerimiz

Karbomet madencilik hem kömür yıkama işi yapmakta hem de kömür yıkama sektörü için makine ekipman üretmektedir. Ürünlerimiz şunlardır:

1- İstenilen Boyutta Yüksek Kalorifik Değerli Taşkömürü Üretim ve Satışı

 

 

2- Anahtar Teslimi Kömür Yıkama Tesisi Kurulumu

 

3- ÇMS’li Kömür Yıkama Tesisi Kurulumu

4- Titreşimli Elek, Siklon ve Tambur Üretimi

 

5- Bant Konveyör, Silo, Tank ve Tikiner Üretimi

6- Susuzlandırma ve Kurutma Ekipmanları

7- Kırma, Eleme ve Stoklama Tesisleri Kurulumu

8- Yeni Teknoloji Cihazlar (ÇMS, ÇTA, Salıncak Elek, Siklojet vb. gibi)

9- Mühendislik, AR-GE ve Danışmanlık Hizmetleri

10- Endüstriyel Ölçekli Kömür Yıkama Testleri ve Projelendirme İşlemleri