AKKURT MADENCİLİK LAVUARI- GELİK

2018 yılında Zonguldak ilinde faaliyet gösteren AKKURT Madencilik firmasına 150 t/s kapasiteli ÇMS’li bir kömür yıkama tesisi kurulmuştur. Tesise %50-60 küllü tüvenan kömür beslenmekte ve tesisten %7-10 küllü temiz kömür üretilmektedir. Bu tesiste kömürün kalorisi 3000 kcal/kg’dan 7500 kcal/kg’lara kadar yükseltilmektedir. Tesisin tüvenan kömür ton başına manyetit tüketimi 700 gram, toplam enerji sarfiyatı 600 kwatt/s’dir.